InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

Projekt prináša unikátne spojenie interaktívnych 3D modelov historických, kultúrnych, technických a prírodných pamiatok východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny a inovatívnych vzdelávacích prístupov pre zlepšenie historického a multikultúrneho povedomia o príhraničných regiónoch.

V rámci projektu je prezentovaných 24 objektov s možnosťou interaktívneho zobrazenia s využitím najmodernejších zobrazovacích technológii vrátane virtuálnej a rozšírenej reality.

Aplikácie

Desktopová aplikácia

Aplikácia pre interaktívne zobrazenie 3D modelov objektov s popismi, zobrazením interiérov prostredníctvom panorám a multimediálneho obsahu.

Desktopová aplikácia pre virtuálnu realitu

Aplikácia pre interaktívne zobrazenie modelov vo virtuálnej realite pre headsety HTC Vive a Oculus Rift so zobrazením interiérov prostredníctvom panorám a multimediálneho obsahu.

Webová aplikácia

Webová aplikácia pre interaktívne zobrazenie 3D modelov objektov s popismi, zobrazením interiérov prostredníctvom panorám a multimediálneho obsahu.

Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou

Mobilná aplikácia pre Android a iOS pre interaktívne zobrazenie modelov prostredníctvom rozšírenej reality. Pre zobrazenie obsahu si stiahnite a vytlačte marker (obrazová značka).

Webová aplikácia ModelShare

Aplikácia pre zobrazenie modelov vytvorených učiteľmi a študentami vo formáte COLLADA.

Materiály

V rámci projektu InovEduc boli vydané nasledovné tlačené materiály:

Pracovné metodické listy

Séria piatich pracovných metodických listov pre učiteľov na témy - spoločná história regiónov, tradičná kultúra, náboženstvo, občianska spoločnosť a tvorba a využitie 3D modelov.

Stiahnuť
Brožúra o objektoch

Brožúra obsahuje popis 24 objektov, ktoré boli spracované do digitálnej formy v projekte InovEduc.

Stiahnuť
Zborníky

Zborníky z vedeckých konferencií v rámci projektu InovEduc.

Abstrakty Zborník 2015 Zborník 2017

Projekt

Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.
Fond: podporené v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR
Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca
Číslo projektu: CBC01008
Celkové oprávnené výdavky projektu: 638 558,- EUR
Projektový grant: 574 701,- EUR (90% - každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15% )
Spolufinancovanie projektu: 63 857,- EUR (10% - vlastné zdroje)

Partneri projektu:

  • Centrum pre Európsku politiku
  • Carpathia Užhorod
  • Generálny konzulát SR v Užhorode
  • Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania
  • Užhorodská národná univerzita
  • Evanjelická spojená škola v Prešove
  • Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod
  • Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
  • Ústav etnológie SAV, Bratislava
  • Imsa Knowledge Company AS Nórsko

Zaujal Vás projekt InovEduc?

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.